Effektiv transport av trelast og flis. Ditt naturlige valg av transportør.

 

 

Effektiv transport av trelast og flis. Ditt naturlige valg av transportør.

 

 

Vi utfører effektiv transport av trelast og flis, og vil være ditt naturlige valg av transportør.

WoodTrans AS er et transportselskap eid av Svenske Västvärmlands LBC og Moelven industrier. Selskapet er lokalisert på Rudshøgda i Ringsaker. Siden oppstart september 2015 har selskapet utøvet transporttjenester med egeneide og innleide vogntog for Moelven og andre kjøpere av transporttjenester.


 

Sjåfør søkes

Stillingen gjelder i hovedsak kjøring av trelast for Moelven fra Moelven Soknabruket til Bergen. Stillingen innebærer skiftkjøring i fast fire ukers turnusplan.

Les mer om stillingen her

Kortfattet søknad og CV sendes til:
elling.sveen@woodtrans.no

Vi foretar løpende vurdering av aktuelle kandidater.