WoodTrans AS er et transportselskap eid av Svenske Västvärmlands LBC og Moelven industrier. Selskapet er lokalisert på Rudshøgda i Ringsaker. Siden oppstart september 2015 har selskapet utøvet transporttjenester med egeneide og innleide vogntog for Moelven og andre kjøpere av transporttjenester.

Ny stilling
Akkurat nå ser vi etter en ny sjåfør. Les mer her.

Kontakt

Tel: 958 02 500

Elling Sveen
Daglig leder

Tel: 468 65 0 91
Epost: elling.sveen@woodtrans.no

Rolf Melaas
Transportplanlegger

Tlf: 916 92 702
Epost: rolf.melaas@woodtrans.no

Ronny Karlsen
Transportplanlegger

Tlf: 468 46 272
Epost: ronny.karlsen@woodtrans.no

Besøksadresse:
Halsetsvea 20, 2323 Furnes