Vi verner om miljø og sikkerhet

OM OSS

WoodTrans AS ble etablert sommeren 2015 ved at Västvärmlands LBC og Moelven Industrier gikk sammen og kjøpte flis- og trelastbilene til Pedersens lastebiltransport i Brumunddal. Pedersens lastebiltransport var en stor transportør av flis og trelast for Moelven Industrier, og en transportør Västvärmlands LBC hadde samarbeidet med på norsk side.

Vi eies med 66 prosent av Västvärmlands LBC AB, en Svensk transportsentral med kontorer i Charlottenberg og Arvika, og med 34 prosent av Moelven Industrier ASA, et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen. Vi startet opp 7. september 2015 og er lokalisert på Rudshøgda i Ringsaker kommune med administrasjon som i dag består av to transportplanleggere og daglig leder.

Vi arbeider med HMS med den målsetningen om å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene. Verne om miljø og helse og ta Arbeidsmiljølovens med dens forskrifter på alvor etter beste evne.