For oss er ingen last for liten.

Tjenester

Transporttjenester til trelastsektoren

WoodTrans tilbyr rasjonelle og kostnadseffektive transporttjenester til trelastsektoren, samt utfører tjenester og annen virksomhet som står i naturlig forhold til dette. Flis og trelast dominerer, men vi transporterer de fleste godsslag. For oss er ingen last for liten.

Vi har i dag tolv egeneide vogntog som utfører omtrent 40 prosent av alle transporter, resterende utføres av et godt utviklet nettverk av profesjonelle sjåfører og transportselskaper vi leier inn og samarbeider med.

Vår største kunde er Moelven Industrier hvor vi hovedsakelig transporterer flis og trelast fra sagbruk til industri eller forbrukende kjøper. Vi har i tillegg det totale transportansvaret for all transport av biprodukter for Moelven Virke. Øvrige oppdragsgivere er Forestia, Västvärmlands LBC, Nortransport og Solør Agrotre.