NYHETER

 

Vi gasser på med gass

Woodtrans har investert i sitt første modulvogntog som går på biogass!

Vogntoget har en tillatt totaltvekt på 60 tonn og en rekkevidde på omtrent 70 mil. Vogntoget skal primært transportere celluloseflis fra Mjøsbruket til virkesterminalen på Sørli. Her lastes celluloseflisa over på Moelvens flistog for videre transport.

Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig drivstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90% sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff.

Dette er en viktig investering i Woodtrans utvikling mot mindre utslipp.