Vi har daglig mye ledig kapasitet fra Bergensområdet og mot Østlandet.

Områder

Transportene våre foregår i hovedsak:

  • Sentralt på Østlandet
  • Øst – Vest (Hordaland)
  • Grensekryssende transport mot i hovedsak Värmland i Sverige

Vi har daglig mye ledig kapasitet fra Bergensområdet og mot Østlandet.